Gespecialiseerde prenatale en postnatale trainingen, behandelingen en begeleiding.

  2e Sint-Janshof 8-10 Rotterdam    Stuur Whatsapp     |     

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten of suggesties over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat of over andere zaken aangaande de praktijk, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Wij zien een klacht of suggestie als een gratis advies.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. U kunt zich ook wenden tot een collega-fysiotherapeut, één van de praktijkhouders of de receptionist. Daarnaast is er de mogelijkheid een klacht schriftelijk in te dienen. Het klachtenformulier is hier te downloaden of op te vragen bij de receptie. U kunt het formulier per e-mail versturen, in de klachten- suggestiebus achterlaten of aan één van onze medewerkers geven. Binnen 3 weken wordt er met u, indien gewenst, contact opgenomen over de opvolging van de klacht.

Levert een gesprek of het indienen van een klacht bij de praktijk niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie). Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

  • De Klachtencommissie van het KNGF
  • De Commissie van Toezicht van het KNGF
  • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Klachten aan bovengenoemde instanties kunnen alleen schriftelijk en niet anoniem worden ingediend. In alle gevallen wordt uw klacht behandeld door een onafhankelijke commissie, bestaande uit een jurist, deskundigen/fysiotherapeuten en, bij de Klachtencommissie, een vertegenwoordiger van de overkoepelende patiëntenorganisatie en zal er een uitspraak worden gedaan.